cegnev

 

fooldalrakivitelezoinkkapcsolatrolunkvissza

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelem nyilatkozat (továbbá: Nyilatkozat) tartalmazza az ezen Merczel Szerelvény Szaküzlet weboldalán megvásárlásával összefüggő megrendelése teljesítésében végzett,
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen
Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a weboldalon. A weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikor történő megváltoztatására.
Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Amennyiben a látogatónak olyan kérdése lenne, amely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.
Az üzemeltető elkötelezett a weboldal szolgáltatás minőségének legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelési irányelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletbentartását.
Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technika és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.
Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló, önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal, így különösen az alábiakkal.
1.) A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény: A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
2.) A Starsbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
3.) Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
4.) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok közléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
A weboldalon adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetesen és kifejezett hozzájárulása alapján.
A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányában történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat más
forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze.
Külföldre az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A weboldalon az üzemeltető különleges adatokat (a faji eredetre, nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai
véleményre vagy pártállásra, stb.) nem gyűjt a felhasználóról. A weboldal látogatói az oldalt önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető
köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatást látogatója és felhasználója tudomásul
veszi, ezzel kapcsolatba kifpgást nem fog emelni. A weboldalon előfordulnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.
Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett weboldalra vonatkozik.

A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során a weboldal szerver NEM rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre.